Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Podbiel
Obec
Podbiel

Od 01.júna sa deti našej školy vrátia do školských lavíc

Prevádzka a vnútorný režim ZŠ Podbiel od 1.júna 2020 do konca školského roku 2019/2020.

Všetky potrebné informácie nájdete na https://skolapodbiel.edupage.org/

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v ZŠ Podbiel do konca šk.r. 2019/2020

Prevádzka a vnútorný režim ZŠ Podbiel od 1.júna 2020 do konca školského roku 2019/2020

Triedni učitelia prostredníctvom elektronickej komunikácie zistia v čase od od 20.5. – 25.5.2020   medzi zákonnými zástupcami prieskum záväzného záujmu o návštevu základnej školy, školského klubu a zariadenia školského stravovania.

 • Žiaci budú rozdelení do skupín, v jednej skupine bude maximálne  20 žiakov. V skupinách môžu byť spolu aj žiaci, ktorí pred mimoriadnym prerušením prevádzky neboli v spoločnej triede.
 • Vytvorená skupina sa nebude meniť, v prípade mimoriadneho zníženia počtu žiakov sa môže meniť iba na začiatku ďalšieho týždňa na základe rozhodnutia riaditeľky školy.
 • Prevádzka základnej školy bude v čase od 7,00 do 16,00 hod.
 • Po vyučovaní môžu navštevovať školský klub detí iba žiaci 1.ročníka v čase od 11,15 do 16,00 hod. - aj tí, ktorí doteraz neboli prihlásení.
 •  Nástup do školy: Nástup žiakov do ZŠ bude na základe harmonogramu nasledovný:

          7,10 – 7,30   1.ročník

          7,30 - 7,40    2.ročník

          7,40 – 7,50   3.ročník

          7,50 – 8,00   4.ročník 

 • Žiaci budú čakať s rúškami na tvári so svojimi zákonnými zástupcami v priestoroch pred školou v potrebných odstupoch. V záujme bezpečnosti môžu žiaci prichádzať a odchádzať len s osobami, ktoré so žiakom žijú v spoločnej domácnosti.
 • Okrem žiakov a zamestnancov školy je všetkým vstup do budovy školy zakázaný.
 • Žiak vojde do priestorov školy, kde si vydezinfikuje ruky.
 • Žiaci prejdú každodenným ranným zdravotným filtrom. Pri vstupe do školy bude žiakom odmeraná teplota. Zákonný zástupca musí počkať na prevzatie žiaka učiteľom. Žiak, ktorý bude mať zvýšenú teplotu odíde v sprievode zákonného zástupcu domov a vyučovania sa nemôže zúčastniť.
 • Žiak odíde do svojej triedy (skupiny), kde si môže rúško zložiť. Žiak si do lavice odloží rezervné rúško (pre prípad znečistenia svojho používaného rúška). Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy (okrem svojej skupiny) v interných a externých priestoroch školy.
 • Žiak si v triede priebežne umýva ruky podľa pokynov, ktoré sú v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.
 • Žiak nebude svojvoľne opúšťať triedu.
 • V triede bude zabezpečené časté a intenzívne vetranie.
 • V škole sú zabezpečené dezinfekčné prostriedky aj prostriedky na osobnú hygienu.
 • Pred presunom na obed si žiaci dôkladne umyjú ruky. Na obed sa presúvajú podľa harmonogramu, pri jednom stole sedia iba žiaci z jednej skupiny, aby sa predišlo premiešavaniu skupín. Stravu spolu s príborom vydávajú zamestnanci ŠJ s pedagógom spolu. Žiaci si sami jedlo a pitie nedokladajú a neberú si ani príbory. Po odobedovaní skupiny, zamestnanci kuchyne pozbierajú taniere a vyčistia stoly, pripravia príbor a hlboký tanier na stoly a  až potom nastúpi ďalšia skupina.
 • v škole sa nebudú organizovať žiadne spoločné akcie /len v rámci skupiny/, nebude prebiehať ani záujmová činnosť v krúžkoch.
 • Úprava vnútorného časového členenia vyučovacieho dňa:
 • 1.ročník:       vstup: od 7,10 do 7,30     vyučovanie: od 7,30 do 11,05    obed: od 11,10 do 11,30
 • 2.ročník:       vstup: od 7,30 do 7,40     vyučovanie: od 7,40 do 11,15    obed: od 11,30 do 11,50

 • 3.ročník:       vstup: od 7,40 do 7,50     vyučovanie: od 7,50 do 12,10    obed: od 12,20 do 12,40
 • 4.ročník:       vstup: od 7,50 do 8,00     vyučovanie: od 8,00 do 12,20    obed: od 12,40 do 13,00
 • Tí žiaci, ktorí nebudú prihlásení na obedy a do ŠKD, odchádzajú hneď po vyučovaní domov.

 

Zákonný zástupca

 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienickoepidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov).
 • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky/utierky. Dieťa môže nosiť aj svoj vlastný dezinfekčný prostriedok.
 • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy do konca školského roku 2019/2020.
 • Predloží pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie  - môžete si ho stiahnuť z odkazu - vyhlásenie rodiča   pod textom. Rodičia, ktorí nemajú možnosť vytlačiť si doma uvedené tlačivo, môžu si ho vydvihnúť v štvrtok 28.mája od 09,00 – 15,00 hod. v budove ZŠ. Budú tu k dispozícii tlačivá pre ZŠ aj pre MŠ.V prípade nepredloženia vyhlásenia nebude žiak do školy vpustený.
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

Vážení rodičia, napriek obmedzujúcim hygienickým predpisom sa už na Vaše dieťa tešíme a veríme, že vzniknutú situáciu spoločne zvládneme.

Mgr.Blanka Kontrová, riaditeľka

Dátum vloženia: 2. 10. 2020 11:41
Dátum poslednej aktualizácie: 2. 10. 2020 11:57
Autor: ZŠ Podbiel

Obec

Voľby 2023

voľby do nr sr 2023

Vývoz odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10
11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24
25
26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

oznam

ODPADY

natur-pack

STOP BYROKRACII

stop byrokracii

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Protispločenská činnosťOznamovanie protispoločenskej činnosti

 

Zásady podávania a preverovania oznámení.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 219.92 kB

Partneri


hore