Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Podbiel
Obec
Podbiel

Archeologický výskum Biela Skala 2019

Mgr. BARBORA LOFAJOVÁ DANIELOVÁ

V auguste 2019 sa uskutočnil archeologický výskum v areáli Bielej skaly v dvoch polohách- „Biel“ a „Za Pivovarom“. Výskum financovala obec Podbiel. Realizátorom výskumu bolo Oravské múzeum P. O. H. v Dolnom Kubíne (archeologička Mgr. Barbora Lofajová Danielová) a Mgr. Ľuboslav Záhorec zo súkromnej spoločnosti ARCHEOVÝSKUM, s.r.o. Terénnemu výskumu- „vykopávkam“ predbiehal magnetometrický výskum, čo je forma nedeštruktívneho výskumu, ktorým je možné zistiť, čo sa pod zemou nachádza (konštrukcia, či výkopy postavené alebo vyhĺbené v minulosti majú iné fyzikálne vlastnosti než okolie - podložie).

Biel

Ide o lúku, ktorá sa nachádza na severozápadnom svahu Bielej skaly, odkiaľ je dobrý výhľad na Choč, ako aj neďaleké hradisko Ostražica v Nižnej. Sondy sa sústreďovali v oblasti, kde magnetometrické meranie zaznamenalo anomáliu pripomínajúcu líniu - val. Archeologickým výskumom bolo zistené, že vrchná časť kultúrnej vrstvy bola zničená a odvezená, pravdepodobne ako ornica. Narušenie kultúrnej vrstvy spôsobilo, že sa nálezy nachádzajú bezprostredne pod humusom. Kultúrna vrstva je akousi pochôdznou úrovňou – „skládkou“ odpadu, ktorý vtedajší obyvatelia zahodili, stratili či udupali do zeme. Obsahuje archeologické nálezy- fragmenty keramiky, zvieracie kosti a ďalšie predmety súvisiace s bežným životom na sídlisku.

 Anomáliu sme v teréne sledovali ako tmavý pás mierne zahĺbený do podložia, ktorý sa v profile črtal ako plytký násyp, ktorý lemovali pieskovcové kamene. Tie tvoria pravdepodobne hranicu opevnenia, ktorého vrchná časť bola orbou a odťažením ornice zničená. Všetky pieskovce, ktoré sa tu nachádzajú tu museli byť prinesené, rovnako aj aj riečne okruhliaky, nakoľko podložie tvorí vápenec. Z polohy pochádza veľa archeologického materiálu, medzi inými je zaujímavý bronzový závesok s vpichmi, ktorý bol súčasťou honosnej bronzovej spony, resp. náhrdelníka, aká sa vyskytovala v dobe halštatskej v strednej a západnej Európe.

Priamo v sonde sa našli zlomky zdobeného náramku (?) a drobný korálik. Sonda 3, ktorá mala overiť, či ide skutočne o opevnenie, bola veľmi plytká, prepálená vrstva s pieskovcami bola nevýrazná, naznačená len tenkou vrstvou v hĺbke asi 40 cm, kde už vystupovalo vápencové podložie. Predpokladáme však, že prepálená vrstva kopíruje anomáliu zistenú magnetometriou a že skutočne mohlo ísť o menší násyp v tejto časti sídliska, ktorého hornú časť a detailnú konštrukciu žiaľ nevieme spätne zrekonštruovať.

Za Pivovarom

Ide o pasienky, ktoré sa nachádzajú pod Bielou skalou. Lokalita bola skúmaná prvý krát až tento rok, hoci v archeológii je známa už dlhšiu dobu na základe drobných črepov, ktoré sa našli zberom. V roku 2019 autorka príspevku našla viaceré črepy v tomto priestore, na základe čoho bol vyčlenený priestor vhodný pre magnetometriu. Boli vysledované viaceré anomálie, ktoré sa týkali sídliskových objektov (kolové jamy po stavbách, odpadové jamy a iné). Archeologickým výskumom sme zistili veľmi výraznú deštrukciu orbou, ktorá siahala až do podložia a zničila všetky nálezové situácie. Podarilo sa však zachytiť dná niektorých kolových jám, ktoré dokladajú, že v tomto priestore existovalo sídlisko so stavbami pravdepodobne zrubového charakteru.

Záver

Hoci išlo o veľmi krátky archeologický výskum, podarilo sa nám ozrejmiť situáciu v oboch polohách, doložiť sídliskové aktivity, ako aj nájsť stĺpové jamy po kolových konštrukciách stavieb. Po dôslednej analýze všetkých nálezov a situácií z výskumu budeme schopní dôkladnejšie datovať lokalitu a charakter osídlenia v dobe železnej, konkrétne na prelome doby halštatskej a laténskej (približne 5. storočie pred Kristom).

Počas výskumu boli odoberané aj vzorky na rôzne analýzy – archeobotaniku (aké rastliny sa  vtedy pestovali a aké rástli) a C14 datovanie, ktoré nám môže priniesť konkrétny  rok, kedy boli sídliská obývané.

Dôležité je upozorniť na nemilý fakt, že areál Bielej skaly bol vykradnutý detektoristami už v dávnej minulosti. V súčasnosti existuje veľa spôsobov ako detektorovať legálne, napríklad v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom alebo regionálnym archeológom. Ak niekoho baví história a archeológia vlastnej obce nemôže predsa dopustiť, aby vzácne nálezy končili v rukách súkromných zberateľov, či dokonca v zahraničí. Všetky nálezy z tohtoročného archeologického výskumu budú súčasťou zbierkového fondu Oravského múzea, čím budú chránené, prístupné pre všetkých, ktorý budú mať záujem študovať ich, hoci aj o stovky rokov.

Na záver by som chcela vyzdvihnúť iniciatívu obce Podbiel, ktorá financovala archeologický výskum a magnetometrické meranie z vlastných zdrojov a bola nápomocná vo všetkých smeroch, čo sa týka administratívy a organizácie prác. Pevne verím, že v spolupráci budeme pokračovať aj naďalej, pričom budú preskúmané ďalšie polohy v areáli Bielej skaly, ktoré si zaslúžia osobitný výskum. V neposlednom rade ďakujem dobrovoľníkom z Podbiela, bez ktorých by sme archeologický výskum nestihli zrealizovať v stanovenom čase: Filipovi Kozáčikovi, Eme Turčákovej a Jakubovi Bebejovi. Po spracovaní nálezov bude Oravské múzeum organizovať prednášku spojenú s výstavou nálezov, a to v priestoroch kultúrneho domu v obci Podbiel. 

Obr. 1. Práce na archeologickom výskume v polohe Biel. Foto: autorka.

obr.1

Obr. 2. Odkrývanie prepálenej vrstvy s pieskovcami. Foto: autorka.

obr.2

Obr. 3. Pohľad na objekt obkolesený pieskovcami. Foto: autorka.

obr.3

Obr. 4. Kolová jama. Foto: autorka.

obr.4

Obr. 5. Zdobený črep má analógie na pohrebisku pod Bielou skalou. Foto: autorka.

obr.5

Obr. 6. Bronzové šperky z Podbiela (fragment náramku, korálik, závesok). Foto: autorka.

obr.6

Obr. 7 Bronzová spona so záveskami z Nemecka (Tutlingen).

obr.7

Mgr. Barbora Lofajová Danielová

archeologička

Oravské múzeum P. O. H. v Dolnom Kubíne

archeologia@oravskemuzeum.sk

+421 905 390 333

Obec

Voľby 2023

voľby do nr sr 2023

Vývoz odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10
11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24
25
26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

oznam

ODPADY

natur-pack

STOP BYROKRACII

stop byrokracii

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Protispločenská činnosťOznamovanie protispoločenskej činnosti

 

Zásady podávania a preverovania oznámení.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 219.92 kB

Partneri


hore