Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Podbiel
Obec
Podbiel

Organizácia a podmienky v MŠ od 01.06.2020 do 17.07.2020

Vážení rodičia, prinášame Vám informácie ohľadom otvorenia MŠ  od 1. júna 2020 do 17. júla 2020

Vážení rodičia, prinášame Vám informácie ohľadom otvorenia MŠ  od 1. júna 2020 do 17. júla 2020

Organizácia a podmienky v MŠ od 01.06.2020 do 17.07.2020

Rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 z 22.05.2020 s účinnosťou od 1. Júna 2020

 1. obnovuje školské vyučovanie, ak tak rozhodne zriaďovateľ v materských školách

Zriaďovateľ rozhodol, že od 01.06.2020 do 17.07.2020 sa MŠ otvorí.

Zriaďovateľ umiestni dieťa v škole prednostne podľa poradia týchto kritérií

 • ide o deti zdravotníckych pracovníkov, príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov Hasičského a záchranného zboru alebo príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky, pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • ide o deti rodičov, ktorí vykonávajú prácu na pracovisku,
 • ide o deti, ktoré majú od 1. septembra 2020 začať plniť povinnú školskú dochádzku,
 • ďalšie kritéria určené zriaďovateľom – podľa veku od najstarších

Ministerstvo školstva SR  stanovilo maximálny počet detí v jednej triede MŠ na 15. Nakoľko celkový počet detí MŠ/ 43 detí / prevyšuje možnosti nástupu takéhoto počtu detí , bolo potrebné postupovať podľa stanovených kritérií.

 • Deti, ktoré  nastúpia do MŠ budú rozdelené do dvoch skupín podľa veku. To znamená, že v triede budú spolu aj deti, ktoré pred mimoriadnym prerušením prevádzky, kvôli prevencii nákazy COVID -19, neboli v spoločnej triede.
 • Vytvorená skupina  sa nebude meniť, aj keď počet detí klesne- nebude dochádzať k migrácii detí medzi jednotlivými skupinami.  V prípade, že počet detí klesne skupina sa môže zmiešať od nasledujúceho týždňa.

Prevádzka MŠ bude od 01.06.2020 do 17.07.2020 otvorená nasledovne:

Dolná trieda od : 6,30 hod. do 15,30 hod.

Horná trieda od: 7,00 hod. do 15,30 hod.

Od 6,30 hod. bude preberanie detí od rodičov a ranný zdravotný filter detí - meranie teploty zabezpečovať bezdotykovým teplomerom učiteľka z dolnej triedy, ktorá má rannú smenu.  Od 7,00 hod. do 8,00 hod. bude vo vestibule MŠ deti preberať  poverený zamestnanec, ktorý vykoná ranný zdravotný filter - meranie teploty.

Personálne zabezpečenie prevádzky MŠ

 • Výchovno – vzdelávaciu činnosť zabezpečujú pedagogickí zamestnanci, ktorí nepatria do rizikovej skupiny z hľadiska ohrozenia ochorením COVID -19.
 • Ostatné činnosti v MŠ ( stravovanie, upratovanie) zabezpečia nepedagogickí zamestnanci, ktorí  nepatria do rizikovej skupiny z hľadiska ohrozenia ochorením COVID -19.

Zákonný zástupca:

 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko- epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do MŠ, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore MŠ a pri odovzdávaní dieťaťa z MŠ – nosenie rúška, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk.
 • Dodržiava pokyny riaditeľa ZŠ s MŠ , ktoré upravujú podmienky MŠ na obdobie do konca školského roku 2019/2020.
 • Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme až po zmeraní teploty a na základe záveru ranného filtra.
 • Predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenia. ( vyhlásenie v prílohe a na stránke ZŠ s MŠ Podbiel)
 • Rešpektuje pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do MŠ – nenosí si žiadne hračky z domáceho prostredia.
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID 19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa vylúčené zo školy.
 • Zákonný zástupca pri odovzdávaní dieťaťa do MŠ podpisuje Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa. Tlačivo – Prehlásenie zákonného zástupcu bude dostupné v MŠ a podpisovať  ho budete vždy ráno,  pri odovzdávaní vášho dieťaťa poverenej osobe.

Organizácia o obsah predprimárneho vzdelávania:

 • V závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná väčšina aktivít s deťmi a pre deti organizuje v exteriéri, či už v areáli MŠ, alebo mimo neho, podľa podmienok MŠ.
 •  Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška.
 •  Materská škola do konca školského roku neorganizuje žiadne spoločné akcie – rozlúčky s deťmi, besiedky, rozlúčky so školským rokom a iné hromadné podujatia, kde dochádza k združovaniu väčšieho množstva osôb; v nevyhnutnom prípade realizuje podujatie len na úrovni skupiny a bez prítomnosti zákonných zástupcov a iných osôb, nepracujúcich v materskej škole.

Opatrenia MŠ kvôli prevencii nákazy CIVID 19

 • Pri ceste do materskej školy sa sprevádzajúce osoby a deti riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy by nemal presiahnuť 10 minút. Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa v rámci možností bez vstupovania do šatne.
 • Materská škola v spolupráci so zriaďovateľom, zabezpečí každodenný ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty detí každej skupiny, dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy dezinfekčným prostriedkom vhodne umiestneným. V prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID – 19) dieťa nepreberie.
 • Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky.
 • Dieťa si umyje ruky bežným spôsobom pod dohľadom sprevádzajúcej osoby alebo zamestnanca materskej školy, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.

Stravovanie:

 • Dolná trieda- deti sa stravujú v triede
 • desiata : 8,30 hod do 9,00 hod
 • obed : 11,15hod. do 11,45 hod
 • olovrant : od 13,45 hod
 • Horná trieda – deti sa stravujú v školskej jedálni
 • desiata : 8,30 hod do 9,00 hod
 • obed : 11,50 hod. do 12,20 hod
 • olovrant : od 13,45 hod

Vážení rodičia. Verím, že vzniknutú situáciu spoločne prekonáme aj napriek obmedzujúcim hygienickým predpisom. S pozdravom Mgr. Silvia Lukáčiková

Dátum vloženia: 2. 10. 2020 11:39
Dátum poslednej aktualizácie: 2. 10. 2020 11:57
Autor: MŠ Podbiel

Obec

Voľby 2023

voľby do nr sr 2023

Vývoz odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29
30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26
27
28 29 30

oznam

ODPADY

natur-pack

STOP BYROKRACII

stop byrokracii

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Protispločenská činnosťOznamovanie protispoločenskej činnosti

 

Zásady podávania a preverovania oznámení.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 219.92 kB

Partneri


hore