#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

 

"Euroregión Tatry z vtáčej perspektívy"

Film je realizovaný v rámci mikroprojektu s názvom "Euroregión z vtáčej perspektívy" spolufinancovaného z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu "Tatry" v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A.

(klikni na obrázok)

oznam

ODPADY

Natur-Pack

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Partneri

www.cokdeje.skwww.babyburza.skwww.nasaorava.sk

PROJEKTY REALIZOVANÉ S PODPOROU

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – Materská škola a Obecný úrad v Podbieli

oznam

"ŽSS Senková a jej aktívne šírenie ľudovej kultúry"

Realizácia v roku 2019

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

logo

Financovanie podpory ochrany pred požiarmi

„Prístavba a stavebné úpravy požiarnej zbrojnice Podbiel“

Realizácia v roku 2019

Zo štátneho rozpočtu podporilo MV SR

znak

STOP BYROKRACII

stopstop

Obsah

Informácie podľa zákona

Slobodný prístup k informáciám - tu ku stiahnutiu.pdf, 152,45 kB

VZOR ŽIADOSTI o poskytnutie informácií v zmysle zákona o slobode informácií - tu ku stiahnutiu . pdf

Sadzobník správnych poplatkov podľa zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch - tu ku stiahnutiu .pdf

Štandardy prístupnosti webových stránok - tu ku stiahnutiu .pdf, 122,2 kB

 

Pri vybavovaní iných podaní obecný úrad dodržiava lehoty podľa § 49 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, a to:

-          v jednoduchých veciach rozhodne bezodkladne,

-          v ostatných prípadoch, ak osobitný právny predpis neustanovuje inak, rozhodne do 30 dní od začatia konania,

-          vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní,

-          ak nemožno rozhodnúť ani v tejto lehote, môže lehotu primerane predĺžiť odvolací orgán. Ak okresný úrad nemôže rozhodnúť do 30, prípadne do 60 dní, je povinný o tom účastníka konania s uvedením dôvodov upovedomiť.

 

Pri vybavovaní sťažností obecný úrad dodržiava lehoty podľa § 13 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov, a to:

-          obecný úrad je povinný vybaviť sťažnosť do 60 pracovných dní od doručenia,

-          ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, môže starosta obecného úradu alebo ním splnomocnený zástupca lehotu predĺžiť pred jej uplynutím o 30 pracovných dní, obecný úrad oznámi predĺženie lehoty sťažovateľovi bezodkladne, písomne, s uvedením dôvodu.

 

Pri vybavovaní petícií obecný úrad dodržiava lehoty podľa § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov a to:

-          okresný úrad je povinný prešetriť a vybaviť petíciu do 30 pracovných dní od doručenia,

-          ak nie je možné petíciu vybaviť v tejto lehote, okresný úrad písomne oznámi osobe, ktorá petíciu podala, že bude vybavená v lehote ďalších 30 pracovných dní.

 

Predpisy, Pokyny, inštrukcie, výkladové stanoviská

Obec Podbiel v súlade s ustanovením § 5 ods. 1 zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje nasledovný prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií a výkladových stanovísk, podľa ktorých koná a rozhoduje, vrátane tých, ktoré upravujú práva a povinnosti osôb k obci Podbiel :

A) PREDPISY

podľa ktorých mesto koná a rozhoduje, vrátane tých, ktoré upravujú práva a povinnosti osôb k obci Podbiel :

Do týchto zákonov možno nahliadnuť na Obecnom úrade v Podbieli v úradných hodinách po – pi : 7.30 – 15.00 hod. alebo na internetovej stránke obce Podbiel www.zbierka.sk

B) POKYNY

- podľa ktorých obec Podbiel koná, vrátane tých, ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických a právnických osôb vo vzťahu k obci:

Štatút obce Podbiel

Rokovací poriadok OZ v Podbieli

Komunitný plán sociálnych služieb

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja

 

C) INŠTRUKCIE

- obec Podbiel nevydala žiadne inštrukcie na úsekoch, kde vykonáva kompetencie.

D) VÝKLADOVÉ STANOVISKÁ

- obec Podbiel tvorí súčasť územnej samosprávy Slovenskej republiky, ktorá je budovaná ako jednostupňová. Nevydala žiadne výkladové stanovisko pre vnútorný alebo vonkajší chod právnickej osoby verejného práva.