Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Podbiel
Obec
Podbiel

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

foto

 

Čo je komunálny odpad?

Komunálny odpad je zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností vrátane papiera a lepenky, skla, kovov, plastov, biologického odpadu, dreva, textílií, obalov, odpadu z elektrických zariadení a elektronických zariadení, použitých batérií a akumulátorov a objemného odpadu vrátane matracov a nábytku, zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, ak je tento odpad svojím charakterom a zložením podobný odpadu z domácností.

 

Kedy vzniká poplatková povinnosť?

Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí obci miestny poplatok podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

Poplatková povinnosť vzniká dňom nadobudnutia oprávnenia užívať nehnuteľnosť (kúpa nehnuteľnosti alebo užívanie nehnuteľnosti) na území hlavného mesta. Vašou povinnosťou je oznámiť (prostredníctvom formulára) skutočnosti rozhodujúce pre vznik, zmenu alebo zánik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti nastali.

Na koho sa vzťahuje poplatková povinnosť?

  1. fyzická osoba, ktorá je na území hlavného mesta oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území hlavného mesta okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len „nehnuteľnosť“)
  2. právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území hlavného mesta na iný účel ako na podnikanie
  3. podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území hlavného mesta na účel podnikania

 

VZN č.2/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

Sadzba poplatku

            (1)  Sadza poplatku za komunálne odpady sa na zdaňovacie obdobie stanovuje 0,0300 eura za jeden liter, čo je:

  1. pre fyzické osoby, ktoré majú na území obce trvalý pobyt alebo prechodný pobyt:

1. 1-členná domácnosť 21,45 eur za odvoz odpadu v intervale jedenkrát za 4 týždne na rok,

2. 2-členná domácnosť 42,90 eur za odvoz odpadu v intervale jedenkrát za 4 týždne na rok,

3. 3-členná a viacčlenná domácnosť 85,80 eur za odvoz odpadu v intervale jedenkrát za dva týždne na rok

 

zverejnovanie/uradna-tabula/vzn-c2-2021-o-miestnom-poplatku-za-komunalne-odpady-a-drobne-stavebne-odpady-212.html?ftresult=miestny+poplatok

 

Vývoz odpadu

25.9.
26.9.
27.9.
28.9.
      Separovaný zber
Separovaný zber
29.9.
30.9.
1.10.
2.10.
      KO 1x mesačne vývoz
Komunálny odpad 1x mesačne vývoz odpadu
      KO 2x mesačne vývoz
Komunálny odpad 2x mesačne vývoz
3.10.
4.10.
5.10.
6.10.
7.10.
8.10.
9.10.
10.10.
11.10.
12.10.
13.10.
14.10.
15.10.
16.10.
      KO 2x mesačne vývoz
Komunálny odpad 2x mesačne vývoz
17.10.
18.10.
19.10.
20.10.
21.10.
22.10.
23.10.
24.10.
25.10.
26.10.
      Separovaný zber
Separovaný zber
27.10.
28.10.
29.10.
30.10.
      KO 1x mesačne vývoz
Komunálny odpad 1x mesačne vývoz odpadu
      KO 2x mesačne vývoz
Komunálny odpad 2x mesačne vývoz
31.10.
1.11.
2.11.
3.11.
4.11.
5.11.

Občan

Voľby 2023

voľby do nr sr 2023

Vývoz odpadu

Október 2023
Po Ut St Št Pi So Ne
25 26 27 28
29 30 1
2
3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16
17 18 19 20 21 22
23 24 25 26
27 28 29
30
31 1 2 3 4 5

oznam

ODPADY

natur-pack

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
1
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

STOP BYROKRACII

stop byrokracii

Partneri


hore