Sledujte nás aj na Facebooku

Pozvánka na mimoriadne verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 20. mája 2016

Starosta obce Podbiel

Vás pozýva na mimoriadne verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

20. mája 2016 (piatok) o 18:00 hod.

v zasadačke Obecného úradu v Podbieli

program rokovania

Deň matiek slávime v nedeľu 08.mája 2016

Každý rok sa druhá májová nedeľa nesie v znamení osláv všetkých mamičiek. Ide o medzinárodnú udalosť, ktorá sa nielen na Slovensku oslavuje ako Deň matiek. Aj Obecný úrad v Podbieli Vám chce tento deň spríjemniť, a preto Vás pozýva, milé mamy a staré mamy, v nedeľu 08.mája 2016 o 14.00 hod. do kultúrno-športovej haly v Podbieli na oslavu Vášho sviatku. O príjemný kultúrny program sa postarajú deti Základnej školy s materskou školou v Podbieli, deti tanečného odboru Súkromnej ZUŠ M.Rosinu, Ženská spevácka skupina Senková a ĽH Oravská muzika. Bude pripravené aj malé občerstvenie.

Všetky ste srdečne vítané !

VÝLUKA NA TRAŤOVOM ÚSEKU Kraľovanv

Dňa 18. - 21. apríla 2016

Vážení cestujúci, z dôvodu výlukovej činnosti správcu železničnej dopravnej cesty (ŽSR) na úseku trate Kraľovany - Trstená v dňoch 18.-21. apríla 2016 prichádza k obmedzeniam v jazde vlakov ZSSK. Z tohto dôvodu pripravila Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. nasledovné opatrenia v železničnej osobnej doprave:

 • Dňa 18.4.2016
  vlak č. 7903 bude v úseku Dolný Kubín - Trstená nahradený náhradnou autobusovou dopravou (NAD)
  vlaky č. 7905, 7907, 7906, 7909, 7910, 7911, 7912, 7913, 7915, 7914, 7917, 7916, 7919, 7918 a 7921 budú v úseku Kraľovany - Trstená nahradené autobusovou dopravou.
 • Dňa 19.4.2016 
  Všetky vlaky v úseku Kraľovany - Trstená budú nahradené autobusovou dopravou.
 • Dňa 20.4.2016 
  Všetky vlaky v úseku Kraľovany - Trstená budú nahradené autobusovou dopravou.
 • Dňa 21.4.2016 
  vlaky č. 7901, 7951, 7950, 7903, 7900, 7952, 7953, 7902, 7905, 7904, 7907, 7906, 7909, 7910, 7911, 7912, 7913, 7915, 7914, 7917, 7916 a 7918 budú v úseku Kraľovany - Trstená nahradené autobusovou dopravou.

Ďalšie podrobnosti.

Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov (IKT)

Štatistický úrad Slovenskej republiky v súlade s projektom Európskej únie realizuje v roku 2016 „Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov (IKT).“ Cieľom tohto štatistického zisťovania je zistiť úroveň vybavenosti domácností informačnými a komunikačnými technológiami a zároveň zistiť úroveň znalostí a zručností obyvateľstva a schopnosť využitia týchto technológií.

Čítať ďalej...

Jarná akcia UKO Tvrdošín

Uhoľné sklady Anna Koleštíková UKO Tvrdošín oznamujú svojim zákazníkom začiatok JARNEJ AKCIE!

Ponúkame: hnedé uhlie Bílina, čierne uhlie, ekohrášok, koks, brikety za najnižšie ceny v roku!…

Okrem zlacneného uhlia máme aj výrazné zľavy na doprave!

Pri nákupe uhlia nad 20 metrákov dostanete darček- PEPO a KOMINÍČEK.

V ponuke aj dunajský piesok a štrky rôznych frakcií!

Bližšie informácie o jarnej akcii uhoľných skladov Anna Koleštíková UKO Tvrdošín na tel.č. 043/5322411 a 043/5322077 alebo mob.: 0903 527 356, 0918 521 102, alebo na stránke www.uko.sk

 

Deň otvorených dverí 2016 v ZŠ s MŠ Nižná

ZŠ s MŠ v Nižnej pozýva všetkých rodičov na DEŇ OTVORENÝCH  DVERÍ, ktorý sa uskutoční 13. apríla 2016.

Pozývame Vás na vyučovacie hodiny, počas ktorých si ktokoľvek z rodičov, ale aj priateľov školy môže slobodne nazrieť na vyučovací proces, kde deti ukážu čo vedia z jednotlivých predmetov, ako pracujú v skupinách, riešia problémy, navzájom si pomáhajú…

 

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ V Nižnej

Pozvánka na verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 8. apríla 2016

Starosta obce Podbiel

Vás pozýva na verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

8. apríla 2016 (piatok) o 15:30 18:00 hod.

v zasadačke Obecného úradu v Podbieli

Čítať ďalej...

Zhromaždenie spolumajiteľstva bývalých urbarialistov

Výbor Spolumajiteľstva bývalých urbarialistov obce Podbiel, pozem. spol., Vás pozýva na zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 24.apríla 2016 o 14,00 hodine v priestoroch kultúrno-športovej haly v Podbieli.

Pozvánka a program.

Veľkonočný pozdrav

Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov želá kolektív Obecného úradu v Podbieli.